Archive for the ‘Arbete’ Category

Nedåt

En lågkonjunktur är sällan positiv för de som drabbas av den. Att bli uppsagd tillhör inte livets trevligheter med allt vad den kan innebära ifråga om ekonomiska problem.
Men en lågkonjunktur kan också innebära en ny start i livet. Både för företag och människor.
Även om den processen kan vara smärtsam i början.

 

Kläder

Kläder, att klä sig är ibland en inte lätt sak att göra. Inte så att skälva påklädningen vållar några problem utan mer valet av kläder. Färgsättning och även mode tycker en del är viktiga ingredienser för valet av kläder. Några som slipper det är de som i sitt yrke använder yrkeskläder, exempelvis poliser, servitörer och så där. Valet där är enkelt man använder det som arbetsgivaren har bestämt att man skall ha på sig.
Profilkläder som det även kan kallas. En bransch som trots kärvare tider fortfarande verkar gå bra.

 

Varsel

Varslen står som spön i backen nu. Alla som avskedar personal skyller på lågkonjunkturen.
Men är det verkligen hela sanningen?
Är det inte så att många företag passar på att göra sig av med personal när det så att säga inte uppmärksammas på samma sätt som det skulle göra i en högkonjunktur.