Archive for the ‘Reklam’ Category

Budskap

I tider av konjunktursvackor blir det allt viktigare för företag att få fram sitt reklambudskap och det till en så låg kostnad som möjligt.
Annonser i traditionell media verkar svikta rätt så ordentligt nu. Vinnare är de nya medierna som annonsering på nätet eller andra grepp som har koppling till Internet. Men en del traditionella saker brukar alltid fungerar i reklamsammanhang oavsett ekonomin. Banderoller på en husvägg eller över bro syns alltid och brukar ge resultat gärna om det flyttas eller budskapet byts ut då och då.