Archive for the ‘Teknik’ Category

Brunnar

Vattenbrunn till ett hus brukar ofta uppfattas lite pittoreskt av de som tittar på ett hus.  Och visst är en egen brunn något trevligt att ha. Gratis vatten, möjlighet att kunna vattna utan att bry sig om kostnaden. Men det finns en liten baksida med det hela också.  I närheten av åkrar finns en viss risk att vattnet i brunnen förorenas och inte att förglömma häftig regnväder som kan ge upphov till översvämningar. Som i sin tur drar med sig skräp ned i brunnen.  Lösningen kan vara vara att installera någon form av vattenrening för brunnsvattnet. Det finns system som tar bort de mesta av föroreningarna. Första steget brukar vara att man skickar in ett vattenprov för att se vad som behöver åtgärdas när det gäller vattenkvaliteten.

 

Oväntade

problem råkar man ut för titt som tätt när det gäller datorer. De kan sluta fungera av olika skäl, de kan trassla så där i största allmänhet och en hel del annat kan inträffa. Som när man sitter och skriver kan man upptäcka att texten inte går in. Ja inte nog med det hela tangentbordet verkar ha dött. Man sitter där och hamrar på det bara för att upptäcka att inget händer.  Man funderar ett tag på om det gått sönder eller kontakten hoppat ur på något sätt. Sedan när man letar efter kontakten hittar man inget. Och då slår det en, tangentbordet är trådlöst så det räcker med att sätta in ett nytt batteri för att få det att fungera igen.

 

Tips

Fotografering är något som sprider sig som en löpeld i samband med att digitalkamerorna blir bättre och bättre. Det märks framför allt på alla bloggar där egenhändigt tagna bilder väller upp i parti och minut.
Dock märker man på många att en del kunskaper hur man komponerar motiv och för bra bildvinklar saknas i en del fall. Så här finns lite fototips.