Archive for September, 2008

Högskola

Lite lustigt är det detta men strävan efter att hela tiden bli bättre. Då framför allt inom utbildningsområdet. Inte att ge bedriva utbildning utan vad lärosätet skall heta.
Högskola har en lite mindre klang än universitet. Därför är det stor status att försöka få sin högskola till att bli ett universitet.
Den utbildningen som bedrivs är av mindre intresse.