Archive for October, 2008

Val och kris

Presidentvalet i USA närmar sig. En intressant aspekt där är om den pågående finanskrisen kommer påverka valresultatet.
En sittande regering brukar i allmänhet dra nytta av att det finns en kris då det stärker sammanhållningen inom landet. Frågan är bara hur det blir när krisen har skapats inom landet under den tiden regeringen har suttit. Att Bush blev starkare av attackerna mot USA är klart. Men det var ett yttre hot, inte något som kom inom landet.
Finanskrisen kan med andra ord både stärka republikerna eller försvaga dem.
Om några veckor vet vi svaret.