Archive for July, 2011

Brunnar

Vattenbrunn till ett hus brukar ofta uppfattas lite pittoreskt av de som tittar på ett hus.  Och visst är en egen brunn något trevligt att ha. Gratis vatten, möjlighet att kunna vattna utan att bry sig om kostnaden. Men det finns en liten baksida med det hela också.  I närheten av åkrar finns en viss risk att vattnet i brunnen förorenas och inte att förglömma häftig regnväder som kan ge upphov till översvämningar. Som i sin tur drar med sig skräp ned i brunnen.  Lösningen kan vara vara att installera någon form av vattenrening för brunnsvattnet. Det finns system som tar bort de mesta av föroreningarna. Första steget brukar vara att man skickar in ett vattenprov för att se vad som behöver åtgärdas när det gäller vattenkvaliteten.

 

Snart

halvtid på semestern för de flesta. Vi som tillbringar den i Sverige är väl inte allt för nöjda med vädret. Fast det brukar vi nästan aldrig vara med semestervädret förstås. Så ingen större skillnad mot tidigare år.